Economía Crítica y Crítica de la Economía

Icon

Entrevista a Cristina Carrasco Bengoari Elkarrizketa

Autor: Jon Bernat Zubiri Rey y Cristina Carrasco Bengoa

Categoría: Feminista, Trabajo

Etiquetas: , , , , , ,

Entrevista a Cristina Carrasco Bengoa, publicada en euskera por el diario Berria y en castellano por Diagonal. Esta profesora de Teoría Económica de la Universitat de Barcelona es una de las fundadoras de las Jornadas de Economía Crítica y forma parte del Consejo de Redacción de la Revista de Economía Crítica que publica, en formato digital, los trabajos académicos de los participantes en esta red. Sus aportaciones teóricas y analíticas son una de las grandes referencias en la escuela de la Economía Feminista. También participa en la organización del encuentro internacional « Weaving Alliances from Feminist Economics » que se realizará el 27-29 de junio del 2012 en Barcelona – http://www.iaffe.org.

(más abajo versión en Castellano)

Entrevista publicada en el Diario Berria del fecha

Descargarla en PDF pinchando aquí.

Ekonomia Kritika sarean eta aldizkarian parte hartzen du Universitat de Barcelona-ko irakasle honek. Bartzelonan ekainaren 27-29an izango diren « Weaving Alliances from Feminist Economics» nazioarteko topaketaren antolatzaile taldean baita. Ekonomia Feministan ikertzaile eta militanteentzako erreferente nagusia da.

Leitzako Topaketa Feministetan hitzaldia eginiko Amaia Orozco dugu eskola honen etorkizunerako ikertzaile eta militante gazte ugarien artean. Euskal Herriko Unibertsitateko Yolanda Jubeto, Arantxa Rodriguez edo Mertxe Larrañaga jorratzen dituzte, besteak beste, ikastaro, analisi eta ikerketa ekonomiko feministak.

Jon Bernat Zubiri Rey

Itzulpena: Miren Garate (Berria)

http://www.economiacritica.net/]

«Sistema kapitalistak etxeetako lanaren beharra du iraun ahal izateko»

Krisiak munduko gizartearen zati handi bat aurrez ezagutu gabeko pobreziara eramango duela dio.

Ekonomia Kritikoa alternatibak proposatu nahi ditu, bide tradizionaletara jo gabe, aurrera egiteko moduak aurkitzeko.

Ekonomista eta irakaslea da Cristina Carrasco Bengoa, Bartzelonako irakasle txiletarra. Ekonomia Kritikoa sarean parte hartzen du, eta ekonomia feminismoari buruzko ikerketan erreferente nagusietako bat da. Emakumeek zaintzari buruz duten esperientzia errekuperatzeko beharra aldarrikatzen du.

Ekonomia Kritikoa sareko kidea zara. Zer da sare hori eta nolatan sortu zen?


Ekonomia kritikoari buruzko aurreneko jardunaldiak Madrilen egin ziren, 1988an, Unibertsitate Konplutentseko Ekonomia Fakultatean. Ordutik bi urtean behin egin dira, hainbat hiriburutan, txandakatuz. Bartzelonako Lan eta Dokumentazio Zentroan elkartzen ziren ekonomisten ekimenez hasi zen guztia. Hainbat talde biltzen ziren zentro horretan ; tartean, ekonomista heterodoxoak. Unibertsitate Konplutentseko ekonomista talde batek, Euskal Herriko Unibertsitateko beste batek, beste hainbat taldetako kideek eta sindikatuek ere erakutsi zuten interesa. Jardunaldien jarraipenak aukera eman du Ekonomia Kritikoa sarea sortzeko eta aldizkari elektronikoa mantentzeko (www.revistaeconomiacritica.org).

Zein dira sarearen helburu nagusiak?

Ekonomia kritikoak eztabaidarako gune bat izatea da jardunaldien nahiz aldizkariaren helburua. Eta ekonomia kritikotzat ulertzen dugu ez partekatzea edo eztabaidan jartzea akademian nagusitzen den ekonomia ofizialagoaren planteamenduak nahiz indarrean jartzen ari diren politika ekonomikoak.

Eskola bateko baino gehiagoko ekonomistak zaudete: pentsaera marxistakoak,ekologistak,poskeynesiarrak, feministak, instituzionalistak… Horien guztiak elkarren artean zertan datoz bat?

Ikuspegi ezberdineko jendea bat etortzea ez da erraza, eta ez planteamendu ezberdinen arteko akordio faltagatik. Eskola bakoitzak indar berezia jartzen du bere aztergaian, eta horren atzean, noski, ideologia politiko bat dago. Orokorrean, uste dut eskola bakoitzak bere gaiari ematen diola lehentasuna, baina multzoak duen garrantzia ahaztu gabe. Eta jardunaldiak nahiz aldizkaria laguntzen ari dira alde horretatik, joerak eta pertsonak gerturatzen ari garelako helburu batekin: marko analitiko komunak eraikitzen saiatu nahi dugu, horien bidez eragin kolektiboa izan eta politika ekonomiko berriak proposatzeko. Hain zuzen, azken bi jardunaldien ondoren, manifestu bat publikatu dugu.

Hainbeste dimentsiotako krisi honek —finantza krisia, zorrarena, gizartearena— nolako kostuak eragingo dituela uste duzue?

Itxura guztien arabera, erabat ondorio atzerakoiak utziko ditu krisiak, eta munduko gizartearen zati handi bat aurrez ezagutu gabeko pobreziara eramango du. Gainera, egoera kaotiko honetaz baliatzen ari dira ideologiaren atzeraldi orokor bat bultzatzeko. Horregatik, saiatu behar dugu aurrerabiderako balizko aukerak topatzen, bide tradizionaletara jo gabe.

Ekonomia Kritikoa sareko kidea ez ezik,ekonomia feministaren ikertzailea ere bazara. Zertan datza ekonomia pentsamenduaren eskola hori? Nola antolatzen duzue ekonomia androzentrikoarekiko kritika?

Hiru ideia nabarmenduko nituzke. Alde batetik, ekonomia merkatuaren mugetatik harago doala uste dugu, hau da, ordaindu gabeko etxeko lanak ere ekonomiaren parte direla diogu. Analisi horri jarraituz, ikus daiteke sistema kapitalista ez dela gai sistema gisa funtzionatzeko behar duen lan indar guztia eraikitzeko, etxetik eraikitzen dela zati handi bat. Soldatek parte hartzen dute prozesu horretan, baina ez dira aski; ordaindu gabeko lan handia behar da. Hau da, sistema kapitalistak etxeetako lanaren beharra du iraun ahal izateko.

Zein da bigarren ideia?

Etxeko lanaren azterketa. Ekonomia feministak zaintza lana atzeman du, edo, sinpleki, bizitzaren zaintza. Zaintza etxeko lanetik haratago doa; alderdi subjektiboak, emozionalak, afektiboak eta beste ditu berekin. Etxeetan jasotzen ditugu aurreneko harreman afektiboak, balioak ikasten ditugu, mintzaira, nortasun sexuala eraikitzen dugu… Baina ez da bizitzako lehen urteetako kontua bakarrik. Gero ere egunero joaten gara etxera indarrak hartzera, atseden hartzera, eta han finkatzen ditugu sare afektibo eta emozionalak. Zahartzaroan ere etxeak dira oraindik zaintzaren arduradun nagusiak. Pertsonok elkarren menpekoak gara, eta gure menpekotasunei erantzunak emango dizkien zaintza behar dugu. Gorputz ahuletan bizi garen isla da hori.

Horregatik egiten duzue borroka kapitalaren pilaketaren ordez ekonomiaren erdigunean bizitzaren bideragarritasuna jartzeko?

Hirugarren ideia bigarrenari lotuta dator. Ekonomia feministak, haren garrantziaz jabetuta, ekonomiaren erdigunean kokatzen du zaintza. Beste mugimendu sozial batzuek ere planteatzen dute bizitza kapitalaren gainetik dagoela. Ezberdintasun bat dago, ordea: ongi bizitze horretan, etxeetan egindako zaintza ez dute elementurik garrantzitsuena balitz bezala ikusten. Beste alderdi batzuk hartzen dituzte kontuan, Amartya Senek gaitasunen garapenean sostengatutakoak, baina ez dituzte sartzen gaur egun etapa guztietan emakumeek egiten dituzten zaintza lanak. Ideologia patriarkalak markatzen du ezberdintasun hori. Pertsona asko, gizonak bereziki, ez dira gai ikusteko zein garrantzitsua den emakumeek bizitzaren zaintzari buruz duten esperientzia berreskuratzea.

«Marko analitiko komunak eraiki nahi ditugu, politika ekonomiko berriak proposatzeko»

«Sistema kapitalista ez da gai behar duen lan indar guztia eraikitzeko»

Entrevista publicada por el Periódico Diagonal

Ver en este enlace.

Jon Bernat Zubiri Rey

Acabadas las XIII. Jornadas de Economía Crítica en Sevilla, podrías explicarnos cómo surge y en que consiste esta red de economistas?

Las primeras Jornadas de Economía Crítica se realizaron en Madrid en la Facultad de Economía de la Universidad Complutense en 1988 y, desde entonces tienen lugar cada dos años, rotando por distintas ciudades. Las primeras comenzaron por el acuerdo de algunos/as economistas que se reunían en el Centro de Trabajo y Documentación en Barcelona (espacio que agrupaba a distintos colectivos, entre ellos, uno de economistas heterodoxos), un grupo de economistas de la Universidad Complutense de Madrid, otro de la Universidad del País Vasco y personas de algunos colectivos y sindicatos que se mostraron interesadas. La realización continuada de las jornadas ha permitido construir una Red de Economía Crítica de todo el estado que también mantiene una revista electrónica (www.revistaeconomiacritica.org).

¿Cuáles son los objetivos de esta red?

El objetivo tanto de las jornadas como de la revista, es disponer de un espacio de debate de la economía crítica, entendiendo por esta un abanico amplio de ideas que discuten y no comparten los planteamientos de la economía más oficial y dominante en la academia, ni tampoco las políticas económicas implementadas.

¿Cuáles son los puntos de encuentro o ideas convergentes entre economistas de diferentes escuelas de pensamiento marxista, ecologista, poskeynesiano, feminista o institucionalista?

Los puntos de encuentro entre las distintas perspectivas no son fáciles. No tanto por desacuerdo entre los distintos planteamientos, sino más por el énfasis que dedica cada escuela a su objeto de estudio, que por supuesto, tiene un trasfondo ideológico político. En general, creo que podemos afirmar que cada escuela sitúa su objeto como prioritario, pero sin desconocer la importancia del conjunto. En todo caso, creo que tanto las jornadas como la revista están permitiendo un acercamiento entre tendencias y personas con el objetivo de ir intentando elaborar marcos analíticos comunes que permitan dar lugar a la acción colectiva y a la propuesta de nuevas políticas económicas. De hecho, en las dos últimas jornadas se ha publicado un manifiesto como Jornadas de Economías Crítica.

En el actual contexto de crisis multidimensional – financiera, de la deuda, social, de cuidados…- el lema elegido para las jornadas ha sido « Los costes de la crisis, alternativas en construcción ». ¿Por qué?

Bueno, la cabecera parece que no podía haber sido otra. La crisis que estamos viviendo requiere que pongamos todas las energías en debatir las causas y sobre todo, las posibles salidas. Aunque, no es nada fácil en la coyuntura que estamos. Todo indica que la salida a la crisis será absolutamente reaccionaria, sometiendo a una parte importante de la población mundial a un empobrecimiento sin precedentes. En esta situación caótica –que se está aprovechando además para establecer un retroceso ideológico generalizado- es donde hay que intentar analizar la posible “oportunidad” para lograr avances que no vayan por los caminos tradicionales de volver al crecimiento sin restricciones.

¿Qué valoración haces del encuentro?

Creo que el encuentro fue muy positivo. Las personas que intervinieron en los plenarios – Jose Manuel Naredo, Yayo Herrero, Gerard Dumenil y Angel Tablas – plantearon precisamente esto que he mencionado, es decir, cuáles serían las posibles alternativas desde una visión ecologista, feminista, marxista y, digamos, de economía política en términos generales. Los debates en las áreas específicas siempre se dan en términos más concretos y son una excelente posibilidad de conocer los estudios que están realizando las compañeras y compañeros. También creo que es importante mencionar que en las jornadas participó mucha gente joven, lo cual es muy esperanzador.

Podrías explicarnos las líneas de análisis que hacéis desde la Economía Feminista, en que consiste esta escuela de pensamiento económico y cómo articuláis vuestra crítica de la economía androcéntrica

No es fácil hacer un resumen breve de un planteamiento que lleva tres décadas en construcción, por solo nombrar épocas recientes. Pero haciendo un esfuerzo de síntesis, podría resumirlo en tres ideas. La primera idea es que la economía feminista extiende los límites de la economía más allá de las fronteras del mercado, permitiendo considerar todo el trabajo doméstico no asalariado como parte de la economía. El análisis de este hecho ha permitido visibilizar que el sistema capitalista es incapaz de reproducir la fuerza de trabajo que requiere para subsistir como sistema y parte importante de esta reproducción se realiza desde los hogares. El salario participa en este proceso pero no es suficiente y se requiere una cantidad enorme de trabajo que el sistema no remunera. Es decir, el sistema capitalista depende de que se realice el trabajo doméstico en los hogares para poder seguir subsistiendo.

Una segunda idea es que al ir analizando el trabajo doméstico, la economía feminista “descubre” el trabajo de cuidado o simplemente, el cuidado de la vida. El cuidado va más allá del trabajo doméstico; implica aspectos subjetivos, emocionales, afectivos, relacionales, etc. Es fundamentalmente desde los hogares donde recibimos los primeros lazos afectivos, donde aprendemos los valores, el lenguaje, donde construimos una identidad sexuada, donde nos socializamos. Pero no se trata solo de los primeros años de vida; como personas adultas regresamos cada día al hogar a reponer fuerzas, a descansar y desde ahí establecemos redes afectivas y emocionales. Y, en la vejez, siguen siendo los hogares (cuando decimos “hogares”, léase, “fundamentalmente mujeres”) los principales responsables del cuidado. Todo esto porque las personas somos interdependientes, requerimos cuidados que den respuesta a nuestras dependencias, lo cual no es sino el reflejo de que vivimos en cuerpos vulnerables.

¿Por eso lucháis por desplazar la lógica de acumulación del capital para poner la sostenibilidad de la vida en el centro de la economía?

Esa es la tercera idea central de la economía feminista que se deriva de la anterior. La economía feminista es rupturista, en el sentido de que al descubrir la importancia de los cuidados, los sitúa en el centro de los objetivos sociales y económicos. Frente al objetivo del beneficio que plantea y valora por sobre todo el sistema capitalista, la economía feminista le ante pone el cuidado de la vida, las condiciones de vida, el buen vivir. Sobre este último punto me gustaría hacer una observación. Otros movimientos sociales también plantean que están por la vida y no por el objetivo del capital. Esto es cierto y me alegro de ello. Pero la diferencia es que en su planteamiento de buen vivir no se tiene en cuenta el cuidado realizado desde los hogares como elemento central. Como buen vivir consideran distintos aspectos análogos a los sostenidos por Amartya Sen en su desarrollo de las capacidades, pero no incorporan los cuidados que actualmente realizan las mujeres en todas las etapas de la vida. Creo que esta diferencia la marca la ideología patriarcal, que impide a muchas personas, básicamente masculinas, darse cuenta de la importancia de recuperar la experiencia de las mujeres en el cuidado de la vida humana.

¿Podrías destacar los nombres y aportaciones de algunas compañeras para quién quiera profundizar más en vuestros análisis y propuestas?.

Creo que la persona de referencia es Antonella Picchio, amiga nuestra italiana, a la cual le hemos traducido diversos artículos que, por tanto, están publicados en castellano, algunos de ellos en la Revista de Economía Crítica. Otra persona relevante de referencia en el panorama español es Amaia P. Orozco, su tesis doctoral “Perspectivas Feministas en torno a la Economía: El Caso de los Cuidados” está publicada por el CES y desde entonces ha escrito mucho sobre el tema. También dirigió una investigación sobre las cadenas globales de cuidados con equipos de América Latina [ver introducción a sus principales textos pinchando aqui]. Partes de ese trabajo han sido publicados por INSTRAW. Finalmente, mencionar que con dos colegas, una historiadora, Cristina Borderías y otra socióloga, Teresa Torns, hemos publicado recientemente un libro sobre el tema de los cuidados que es una compilación de artículos de distintas autoras [“El trabajo de cuidados: Historia, teoría y políticas”, colección Economía Crítica y Ecologismo Social]. El libro se inicia con una introducción nuestra donde se puede consultar una amplia bibliografía sobre el tema.

Mil gracias Cristina, cuida(te) y hasta otra.

Ekonomia kritikoari buruzko aurreneko jardunaldiak Madrilen egin ziren, 1988an, Unibertsitate Konplutentseko Ekonomia Fakultatean. Ordutik bi urtean behin egin dira, hainbat hiriburutan, txandakatuz. Bartzelonako Lan eta Dokumentazio Zentroan elkartzen ziren ekonomisten ekimenez hasi zen guztia. Hainbat talde biltzen ziren zentro horretan ; tartean, ekonomista heterodoxoak. Unibertsitate Konplutentseko ekonomista talde batek, Euskal Herriko Unibertsitateko beste batek, beste hainbat taldetako kideek eta sindikatuek ere erakutsi zuten interesa. Jardunaldien jarraipenak aukera eman du Ekonomia Kritikoa sarea sortzeko eta aldizkari elektronikoa mantentzeko (www.revistaeconomiacritica.org).

Share and Enjoy:
  • Print
  • email
  • Twitter
  • Meneame
  • RSS
  • PDF

Leave a Reply

¡Síguenos!

Documentos

Suscríbete

Introduce tu e-mail: