Economía Crítica y Crítica de la Economía

Icon

Negociació Colectiva: Control Sindical i Contrapoder [UGT Catalunya]

Autor: Lluís Rodríguez Algans

Categoría: Sindicalismo

Etiquetas:

Pinceladas de Autogestión

El passat Dijous 24 de Novembre vaig participar a la Jornada d’Acció Sindical i Negociació Col·lectiva 2016 de la UGT de Catalunya.

A continuació enllaço la presentació que vaig utilitzar sobre “Negociació Col·lectiva: Control Sindical i Contrapoder” . En la presentació em vaig centrar amb el relacionat amb les fonts de poder laboral i sindical,  la secció sindical com a instrument de contrapoder, els continguts instrumentals de blindatje de reformes laborals, instrumentals de control sindical econòmic (concreció de drets d’informació, consulta i control sindical; anticipació a reestructuracions laborals i acomiadaments; borses de treball supervisades sindicalment; fons col·lectius d’assalariats) i substantius amb perspectiva de millora de condicions de treball a l’hora que de la correlació de forçes capital/treball (contractació i ocupació, jornada laboral, salaris).
En la mateixa jornada es va presentar el Decàleg de Negociació Col·lectiva per a l’any 2017 , un interessant document que recull orientacions de continguts per a introduïr en els processos de negociació col·lectiva de centre productiu, empresa, grup d’empreses o sectorial.
D’altra banda, cal dir que a l’hora de preparar la presentació i de la lectura dels acords del darrer XV Congrés de la UGT de Catalunya em van cridar l’atenció els següents acords/orientacións que considero d’interès en relació al debat sobre la revitalització sindical:
1.- La orientació socialista, entesa en els propis acords com una “revisió del model sindical” en els anys vinents, amb la voluntat d’orientar-se a un model sindical com l’escandinau defugint de la gran dependència econòmica dels pressupostos generals de l’Estat i poc a poc arribar a l’autogestió.
2.- La voluntat de formació en l’àmbit ideològic i sindical.
3.- La importància que es dóna a les Seccions Sindicals (constitució generalitzada, en àmbit sectorial o intersectorial en una mateixa àrea de concentració laboral). Això també està en relació a la “revisió del model sindical” del primer punt, tractant de que la representativitat estigui determinada per l’afiliació, que fos obligatòria per a qualsevol treballador/a com a forma de posar en valor la qualitat i activitat de la organització sindical.
4.- La voluntat d’introduir directament en la negociació col·lectiva com a clàusules (continguts) les reivindicacions que s’acostumen a fer com demandes al poder polític (per ex. salari mínim 1000 euros, jornada laboral màxima 35 hores), potenciant l’autonomia sindical respecte al poder polític i la orientació de voler influir directament mitjançant la política sindical en la política econòmica i laboral.
5.- El desenvolupament d’una Caixa de Resistència Confederal que aporti un subsidi a la afiliació per la pèrdua de salari en cas de vaga. És un instrument imprescindible.
6.- La orientació i el treball que realitza el Gabinet Jurídic, tant amb les seves publicacions com en el mètode d’intervenció i assessorament.
- – -

A continuación enlazo la presentación que utilicé (en català) sobre “Negociació Col·lectiva: Control Sindical i Contrapoder” . En la presentación me centré en lo relacionado con las fuentes de poder laboral y sindical, la sección sindical como instrumento de contrapoder, los contenidos instrumentales de blindaje de reformas laborales, instrumentales de control sindical económico (concreción de derechos de información, consulta y control sindical; anticipación a reestructuraciones laborales y despidos; bolsas de empleo supervisadas sindicalmente; fondos colectivos de asalariados) y sustantivos con perspectiva de mejora de condiciones de empleo a la vez que de la correlación de fuerzas capital/trabajo (contratación y empleo, jornada laboral, salarios).
En la misma jornada se presentó el Decàleg de Negociació Col·lectiva per a l’any 2017 , un interesante documento que recoje orientaciones de contenidos para introducir en los procesos de negociación colectiva de centro productivo, empresa, grupo de empresas o sectorial.
Por otro lado, cabe decir que a la hora de preparar la presentación y de la lectura de los acuerdos del último XV Congrés de la UGT de Catalunya me llamaron la atención los siguientes acuerdos/orientaciones que considero de interés en relación al debate sobre la revitalización sindical:
1.- La orientación socialista entendida en los propios acuerdos como una “revisión del modelo sindical” en los proximos años, con la voluntad de orientarse a un modelo sindical como el escandinavo huyendo de la gran dependencia económica de los presupuestos generales del Estado y llegando poco a poco a la autogestión.
2.- La voluntad de formación en el ámbito ideológico y sindical.
3.- La importancia que se da a las Secciones Sindicales (constitución generalizada, en ámbito sectorial o intersectorial en una misma àrea de concentración laboral). Esto también está en relación con la “revisión del modelo sindical” del primer punto, tratando de que la representatividad esté determinada por la afiliación, que fuera obligatoria para cualquier trabajador/a como forma de poner en valor la calidad y actividad de la organización sindical.
4.- La voluntad de introducir directamente en la negociación colectiva como clausulas (contenidos) las reivindicaciones que se acostumbran a realizar al poder político (por ej salario minimo 1000 euros, jornada laboral máxima 35 horas), potenciando la autonomía sindical respecto al poder político y la orientación de querer influir directamente mediante la política sindical en la política económica y laboral.
5.- El desarrollo de una Caja de Resistència Confederal que aporta un subsidio a la afiliación por la pérdida de salario en caso de huelga. Es un instrumento imprescindible.
6.- La orientación y el trabajo que realiza el Gabinete Jurídico, tanto con sus publicaciones cómo en el método de intervención y asesoramiento.

Share and Enjoy:
  • Print
  • email
  • Twitter
  • Meneame
  • RSS
  • PDF

Leave a Reply

¡Síguenos!

Documentos

Suscríbete

Introduce tu e-mail: